SBLCore ir unikālas programmatūras komplekts kas izstrādāts, lai veicinātu drošības datu lapu izveidošanu un pārvaldību. Lejupielādējiet SBLCore 30 dienu izmēģinājuma versiju bez jebkādām saistībām.

UFI ģenerators

Norādiet NMRK

Maisījuma numurs

Ģenerējiet savu UFI

Icon support

UFI kods

UFI jeb individuāls maisījuma identifikators ir individuāls burtciparu kods, ko veido 16 zīmes. UFI mērķis ir vienkāršot maisījuma identifikāciju, zvanot uz pa ārkārtas tālruni uz Toksikoloģijas centriem.

Vairāk
Icon manual

UFI Code Creation

Lai izveidotu UFI identifikatoru, ir nepieciešams firmas nodokļu maksātāja numurs un sastāva skaitļu kods. Pēc šīs informācijas ievadīšanas tiek ģenerēts nepieciešamais maisījuma UFI kods.

Vairāk
Icon time

Using SBLCore

Ar SBLCore programmatūras palīdzību Jūs varat automātiski izveidot nepieciešamo UFI kodu un ar vienu klikšķi ģenerēt failu paziņošanai PCN sistēmā.

Vairāk

Kas ir UFI kods, un kam tas ir paredzēts?

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2017/542, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008, sākot ar 2020, gada 1. janvāri tiek ieviests jauns produktu marķēšanas elements. Tas ir burtciparu kods, t.s. UFI kods (Unique Formula Identifier). Vienoto sastāva identifikatoru veido 16 zīmes. UFI mērķis ir vienkāršot produkta identifikāciju, veicot ārkārtas zvanu uz Toksikoloģijas centru, un izveidot viennozīmīgu sasaisti starp toksikoloģijas centriem sniegto informāciju un produktu (maisījumu), kas tiek laists tirgū. Informācijas sniegšanai turpmāk tiks izmantota jaunā PCN (Poisson centres notification) sistēma.

Kā rīkoties, lai izpildītu saistības saskaņā ar VIII pielikumu:

1
Create a mixture numbering system in which each mixture has unique number within the desired range (0 to 268,435,455 specifically).

The numbering system is optional, for example the existing corporate coding system, recipe codes, part of the EAN code can be used, one UFI can be created for a group of products with the same formula, but it is necessary to choose a sustainable numbering system and to ensure that formula numbers of mixtures do not repeat.

Sustainability of product numbering is ensured by the SBLCore software, where you can always find the product's formula number.
2
After the numeric formula codes are selected, create UFI for each product using the SBLCore or UFI web generator.
While generating the code, specify the Product Category (so-called EuPCS, which is based on the European Product Categorization System).

3
Reģistrējieties ECHA tīmekļa vietnē un izveidojiet dokumentāciju PCN, izmantojot programmatūru, kas ir jāaugšupielādē ECHA iesniegšanas portālā.

Check


Kā strādā SBLCore?

 

Šajā īsajā video mēs jums parādīsim:

  • bīstamo vielu datubāzi, kas iekļauta programmā
  • jaunas drošības datu lapas izveidošanu
  • automātisku klasifikācijas lietošanu
  • automātiskās aizpildīšanas funkciju
  • drošības datu lapas attēlošanu un eksportēšanu
  • uzlīmes un uzlīmes lapas izveidošanu
  • drošības datu lapas tulkošanu vairākās valodās
Kā strādā SBLCore?
 

First Steps in SBLCore
First Steps in SBLCore

Contact List
Contact List

Backup Creation
Backup Creation

New Substance
New Substance

SDS Creation
SDS Creation

Translating
Translating

Phrases
Phrases

Label Creation
Label Creation

Complete SDS Creation
Complete SDS Creation

Detergents
Detergents

Classification and Balance Sheet
Classification and Balance Sheet

Classification Calculation
Classification Calculation

Substance Database
Substance Database

Tips and Tricks
Tips and Tricks

UFI and the New Notification System
UFI and the New Notification System