SBLCore ir unikālas programmatūras komplekts kas izstrādāts, lai veicinātu drošības datu lapu izveidošanu un pārvaldību. Lejupielādējiet SBLCore 14 dienu izmēģinājuma versiju bez jebkādām saistībām.

UFI ģenerators

Norādiet NMRK

Maisījuma numurs

Ģenerējiet savu UFI

Vai vēlaties izveidot UFI, izmantojot savu programmatūru? UFI ģeneratora pirmkods: C# UFI Generator

Icon support

UFI kods

UFI jeb individuāls maisījuma identifikators ir individuāls burtciparu kods, ko veido 16 zīmes. UFI mērķis ir vienkāršot maisījuma identifikāciju, zvanot uz pa ārkārtas tālruni uz Toksikoloģijas centriem.

Vairāk
Icon manual

UFI koda izveidošana

Lai izveidotu UFI identifikatoru, ir nepieciešams firmas nodokļu maksātāja numurs un sastāva skaitļu kods. Pēc šīs informācijas ievadīšanas tiek ģenerēts nepieciešamais maisījuma UFI kods.

Vairāk
Icon time

SBLCore izmantošana

Ar SBLCore programmatūras palīdzību Jūs varat automātiski izveidot nepieciešamo UFI kodu un ar vienu klikšķi ģenerēt failu paziņošanai PCN sistēmā.

Vairāk

Kas ir UFI kods, un kam tas ir paredzēts?

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2017/542, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. Tas ir burtciparu kods, t.s. UFI kods (Unique Formula Identifier). Vienoto sastāva identifikatoru veido 16 zīmes. UFI mērķis ir vienkāršot produkta identifikāciju, veicot ārkārtas zvanu uz Toksikoloģijas centru, un izveidot viennozīmīgu sasaisti starp toksikoloģijas centriem sniegto informāciju un produktu (maisījumu), kas tiek laists tirgū. Informācijas sniegšanai kopš 2021 gada tiek izmantots PCN portāls (Poison centres notification).

PCN access settings incl. S2S
Notification into PCN portal

SBLCore programmatūras izmantošana

Lai vienkāršotu darbu saistībā ar šiem jauniegūtajiem pienākumiem, SBLCore programmatūra pēc nepieciešamās informācijas ievadīšanas (uzņēmuma PVN un sastāva skaitļu koda) spēj izveidot nepieciešamo UFI kodu. Tālāk, pamatojoties uz drošības datu lapā norādītajiem datiem, var veidot PCN formātu paziņošanai ECHA aģentūras jaunajā portālā. Lai nodrošinātu unikālu kodu un mazinātu sakritību ar citu uzņēmumu kodiem, tiek izmantots tieši uzņēmuma PVN. Vienlaikus firmām nav jāuztraucas par informācijas dekodēšanu par paziņotajiem maisījumiem, šī informācija tiek sniegta tikai toksikoloģijas centriem, lai nodrošinātu neatliekamu palīdzību akūtās situācijās. Programmatūra vienlaikus satur integrētu obligātās informācijas kontroli, ko pieprasa PCN portāls. Ar lietotāja validācijas palīdzību lietotāju brīdina par iespējamajām kļūdām vai iztrūkstošu informāciju, kas nepieciešama veiksmīgai maisījuma paziņošanai.

Kā rīkoties, lai izpildītu saistības saskaņā ar VIII pielikumu:

1
Izdomāt maisījumu numerāciju tā, lai katram maisījumam būtu unikāls skaitlis nepieciešamajā apjomā (t.i., no 0 līdz 268 435 455).

Numerācijas sistēma ir izvēles, var izmantot, piem., firmas kodēšanas sistēmu, recepšu kodus, EAN koda daļu, var arī izveidot vienu UFI produktu grupai ar vienādu sastāvu, taču jāizvēlas ilgtspējīga numerācijas forma un jānodrošina, lai maisījumu sastāva numuri neatkārtojas.

Produktu numerācijas ilgtspējību Jums nodrošinās SBLCore programmatūru, tos izmantojot, vienmēr atradīsiet dotā produkta sastāva numuru.
2
Pēc tam, kad tiks atlasīti sastāva skaitļa kodi, ar SBLCore vai UFI ģeneratora palīdzību izveidot atsevišķu produktu UFI.
Vienlaikus ar koda izveidošanu noteikt produkta kategoriju (t.s. EuPCS, kas izriet no Eiropas Produktu kategorizēšanas sistēmas).

3
Reģistrējieties ECHA tīmekļa vietnē un izveidojiet dokumentāciju PCN dossier, izmantojot programmatūru, kas ir jāaugšupielādē ECHA iesniegšanas portālā.

Check


Kā strādā SBLCore?

 

Šajā īsajā video mēs jums parādīsim:

  • bīstamo vielu datubāzi, kas iekļauta programmā
  • jaunas drošības datu lapas izveidošanu
  • automātisku klasifikācijas lietošanu
  • automātiskās aizpildīšanas funkciju
  • drošības datu lapas attēlošanu un eksportēšanu
  • uzlīmes un uzlīmes lapas izveidošanu
  • drošības datu lapas tulkošanu vairākās valodās
Kā strādā SBLCore?
 

First Steps in SBLCore (EN)
First Steps in SBLCore

Contact List (EN)
Contact List

Backup (EN)
Backup

New Substance (EN)
New Substance

Safety Data Sheet (EN)
Safety Data Sheet

Translating (EN)
Translating

Phrases (EN)
Phrases

Labels (EN)
Labels

Custom Label Templates (EN)
Custom Label Templates

Detergents (EN)
Detergents

Classification calculation (EN)
Classification calculation

Classification Balance (EN)
Classification Balance

Substance Database (EN)
Substance Database

Tips and Tricks (EN)
Tips and Tricks

ECHA Substances (EN)
ECHA Substances

SBLCore Blue subscription (EN)
SBLCore Blue subscription

PCN without SDS (EN)
PCN without SDS

PCN access settings incl. S2S (EN)
PCN access settings incl. S2S

Notification into PCN portal (EN)
Notification into PCN portal